pH proti virům

1.6.2016
Chemická struktura základní jednotky nového antivirotika.

Nový makromolekulární antivirový přípravek s komplexním působením připravil rozsáhlý singapursko-americko-japonský tým vedený Yi Yan Yangem z Národní singapurské univerzity. Tvoří ho makromolekula polyethyleniminu [-CH2CH2NH-]n s navázanými pětičlennými cykly sacharidu manózy. Strukturu základní jednotky, která se spojuje do větších celků s desítkami manózových skupin, vidíme na obrázku. Působení antivirotika je několikeré. Manózové skupiny blokují bílkoviny na povrchu viru. Zásadité aminoskupiny zabraňují pomocí elektrostatických interakcí a vodíkových vazeb vniknutí viru do buňky. Rovněž zvyšují pH uvnitř endozomů, což jsou váčky vychlípené z buněčné membrány, pomocí kterých eukaryotní buňky pohlcují materiál z vnějšího prostředí. Vnitřek endozomů je kyselejší než běžná buněčná cytoplazma, což je nutné k uvolnění zachyceného materiálu do nitra buňky. Zvýší-li aminoskupiny jeho vnitřní pH, endozom zachycené viry nevypustí.

 
Odeslat komentář k článku "pH proti virům "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "pH proti virům " e-mailem

Diskuse/Aktualizace