Snímek zkamenělé spermie pořízený elektronovým mikroskopem (foto Benjamin Bomfleur et al., Fossilized spermatozoa preserved in a 50-Myr-old annelid cocoon from Antarctica, Biology Letters, July 2015, Volume: 11 Issue: 7). Úsečka na snímku je 1 mikrometr dlouhá.

Snímek zkamenělé spermie pořízený elektronovým mikroskopem (foto Benjamin Bomfleur et al., Fossilized spermatozoa preserved in a 50-Myr-old annelid cocoon from Antarctica, Biology Letters, July 2015, Volume: 11 Issue: 7). Úsečka na snímku je 1 mikrometr dlouhá.