Rekonstruovaný reliéf osla z glazovaných cihel nově objevené brány, foto: Arkady Chubykin/iStock, Iranian-Italian Joint Archaeological Mission, ICAR-Shiraz University-University of Bologna.

Rekonstruovaný reliéf osla z glazovaných cihel nově objevené brány, foto: Arkady Chubykin/iStock, Iranian-Italian Joint Archaeological Mission, ICAR-Shiraz University-University of Bologna.