Reakční schéma balteriálního rozkladu PET na ethylenglykol a tereftalovu kyselinu.

Reakční schéma balteriálního rozkladu PET na ethylenglykol a tereftalovu kyselinu.