Světlo rozptýlené povrchem bakterie L.casei. Jednotlivé barvy odpovídají různým vlnočtům (převrácená hodnota vlnové délky) v reciprokých mikrometrech (YongKeun Park et al., Optics Express, Vol. 23, Issue 12, pp. 15792-15805 (2015), doi: 10.1364/OE.23.015792).

Světlo rozptýlené povrchem bakterie L.casei. Jednotlivé barvy odpovídají různým vlnočtům (převrácená hodnota vlnové délky) v reciprokých mikrometrech (YongKeun Park  et al., Optics Express, Vol. 23, Issue 12, pp. 15792-15805 (2015), doi: 10.1364/OE.23.015792).