Přeměna N-acyl-fosfatidylethanolaminu NAPE na N-acyl-ethanolamin NAE.

Přeměna N-acyl-fosfatidylethanolaminu NAPE na N-acyl-ethanolamin NAE.