Reakční schéma baterie na oxid uhličitý. V dolní části vidíme strukturu 1-ethyl-3-methylimidazolia.

Reakční schéma baterie na oxid uhličitý. V dolní části vidíme strukturu 1-ethyl-3-methylimidazolia.