Nahoře eosinofilní granulocyty (foto University of Manchester), dole chemická struktura barviva eosinu.

Nahoře eosinofilní granulocyty (foto University of Manchester), dole chemická struktura barviva eosinu.