Nahoře binturong (foto Tassilo Rau, 2004, zoo v nizozemské Overloonu, GFDL via Wikimedia Commons), dole chemická struktura 2-acetyl-1-pyrrolinu

Nahoře binturong (foto Tassilo Rau, 2004, zoo v nizozemské Overloonu, GFDL via Wikimedia Commons), dole chemická struktura 2-acetyl-1-pyrrolinu