A - plánek okolí Barbegalu, k značí vyvěračky (karst spring) zanořených toků, které napájely jižní akvadukt. B - plánek bližšího okolí Barbegalu s vyznačenou polohou jižního (southern aqueduct) a severního aquaduktu (northern aqueduct). 9 km dlouhý Jižní akvadukt původně napájel město Arelate, ale v letech 120 až 130 po Kr. začal napájet nově postavený komplex pekáren. Do města vodu začal přivádět Severní akvadukt. Rekonstrukce Barbegalu s mlýnskými koly vně budov( C) a uvnitř budov (D), obr. Gül Sürmelihindi et al., The second century CE Roman watermills of Barbegal: Unraveling the enigma of one of the oldest industrial complexes, Science Advances 05 Sep 2018: Vol. 4, no. 9, eaar3620, CC BY-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

A - plánek okolí Barbegalu, k značí vyvěračky (karst spring) zanořených toků, které napájely jižní akvadukt. B - plánek bližšího okolí Barbegalu s vyznačenou polohou jižního (southern aqueduct) a severního aquaduktu (northern aqueduct). 9 km dlouhý Jižní akvadukt původně napájel město Arelate, ale v letech 120 až 130 po Kr. začal napájet nově postavený komplex pekáren. Do města vodu začal přivádět Severní akvadukt. Rekonstrukce Barbegalu s mlýnskými koly vně budov( C) a uvnitř budov (D), obr. Gül Sürmelihindi et al., The second century CE Roman watermills of Barbegal: Unraveling the enigma of one of the oldest industrial complexes, Science Advances  05 Sep 2018: Vol. 4, no. 9, eaar3620, CC BY-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.