Nalezené úlomky povlaku vodního kamene spolu s náčrtkem dřevěných součástek, na kterých se usadily, foto Philippe Leveau, Gül Sürmelihindi et al., The second century CE Roman watermills of Barbegal: Unraveling the enigma of one of the oldest industrial complexes, Science Advances 05 Sep 2018: Vol. 4, no. 9, eaar3620, CC BY-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

Nalezené úlomky povlaku vodního kamene spolu s náčrtkem dřevěných součástek, na kterých se usadily,  foto Philippe Leveau, Gül Sürmelihindi et al., The second century CE Roman watermills of Barbegal: Unraveling the enigma of one of the oldest industrial complexes, Science Advances  05 Sep 2018: Vol. 4, no. 9, eaar3620, CC BY-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.