změny struktury molekuly při přenosu funkční skupiny z jednoho jejího konce na druhý

změny struktury molekuly při přenosu funkční skupiny z jednoho jejího konce na druhý