Struktura nové tkaniny na snímku elektronového mikroskopu (P.-C. Hsu et al., Radiative human body cooling by nanoporous polyethylene textile, Science 02 Sep 2016: Vol. 353, Issue 6303, pp. 1019-1023, DOI: 10.1126/science.aaf5471).

Struktura nové tkaniny na snímku elektronového mikroskopu (P.-C. Hsu et al., Radiative human body cooling by nanoporous polyethylene textile, Science  02 Sep 2016: Vol. 353, Issue 6303, pp. 1019-1023, DOI: 10.1126/science.aaf5471).