Srovnání přenosu tepla v klasickém a kvantově korelovaném systému dvou atomů.

Srovnání přenosu tepla v klasickém a kvantově korelovaném systému dvou atomů.