Experimentální uspořádání GaAs nanodrátů o průměrech 103 nm (a), 111 nm (b), 115 nm (c), 122 nm (d), 128 nm (e) a 135 nm (f) na snímcích rastrovacího elektronového mikroskopu.

Experimentální uspořádání  GaAs nanodrátů  o průměrech 103 nm (a), 111 nm (b),  115 nm (c), 122 nm (d), 128 nm (e) a 135 nm (f) na snímcích rastrovacího elektronového mikroskopu.