Bramborová hlíza napadená plísní bramborovou (foto Agricultural Research Service/United States Department of Agriculture).

Bramborová hlíza napadená plísní bramborovou (foto Agricultural Research Service/United States Department of Agriculture).