nahoře hydratace aldehydu na geminální diol, dole struktura vanilinu

nahoře hydratace aldehydu na geminální diol, dole struktura vanilinu