Chemická struktura noradrenalinu (nahoře) a adrenalinu (dole).

Chemická struktura noradrenalinu (nahoře) a adrenalinu (dole).