Mikroskopický snímek dvojice neuronů B značených fluorescenčním barvivem. Bílá úsečka je 5 mikrometrů dlouhá (K.Bleymehl et al., A Sensor for Low Environmental Oxygen in the Mouse Main Olfactory Epithelium, 2016, Neuron 92, 1–8, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2016.11.001, CC-BY-NC-ND 4.0).

Mikroskopický snímek dvojice neuronů B značených fluorescenčním barvivem. Bílá úsečka je 5 mikrometrů dlouhá (K.Bleymehl et al., A Sensor for Low Environmental Oxygen in the Mouse Main Olfactory Epithelium, 2016, Neuron 92, 1–8,  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2016.11.001, CC-BY-NC-ND 4.0).