Schéma dálkové detekce radioaktivních materiálů pomocí ionizace okolního vzduchu (upraveno podle Phys. Plasmas 23, 033507 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4943404).

Schéma dálkové detekce radioaktivních materiálů pomocí ionizace okolního vzduchu (upraveno podle Phys. Plasmas 23, 033507 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4943404).