Schematické znázornění průběhu metateze - vzájemné záměny částí dvou organických molekul.

Schematické znázornění průběhu metateze - vzájemné záměny částí dvou organických molekul.