Přeměna hemu na hemin oxidací železnatého kationtu.

Přeměna hemu na hemin oxidací železnatého kationtu.