působení suilysinu na buněčnou membránu (eLife 2014;10.7554/eLife.04247).

působení suilysinu na buněčnou membránu (eLife 2014;10.7554/eLife.04247).