Mikroskopický detail langustí stolice. Žahavé buňky a ochranná membárna jsou dobře patrné (foto Kaori Wakabayashi/Plankton and Benthos Research.

Mikroskopický detail langustí stolice. Žahavé buňky a ochranná membárna jsou dobře patrné (foto Kaori Wakabayashi/Plankton and Benthos Research.