Struktura polymeru z 2,5-furandikarboxylové kyseliny (nahoře) se zabudovanou nitrobenzylovou skupinou (dole).

Struktura polymeru z 2,5-furandikarboxylové kyseliny (nahoře) se zabudovanou nitrobenzylovou skupinou (dole).