Struktura dutiny v elektrodovém polyaromatickém materiálu, do které vstoupí sodný kation.

Struktura dutiny v elektrodovém polyaromatickém materiálu, do které vstoupí sodný kation.