Nahoře sonda pro výzkum velkých hloubek, foto David Wotherspoon/Schmidt Ocean Institute. Dole struktura scyllo-inositolu.

Nahoře sonda pro výzkum velkých hloubek, foto David Wotherspoon/Schmidt Ocean Institute. Dole struktura scyllo-inositolu.