Vlevo nahoře snímek povrchu folie pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem, vpravo nahoře konečný produkt, dole po řadě zleva doprava pozorujeme nízkou smáčivost uhlovodíků dodekanu a hexadekanu, řepkového oleje a vody (převzato z H.Vahabi et al., Free-Standing, Flexible, Superomniphobic Films, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (34), pp 21962–21967, DOI: 10.1021/acsami.6b06333).

Vlevo nahoře snímek povrchu folie pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem, vpravo nahoře konečný produkt, dole po řadě zleva doprava pozorujeme nízkou smáčivost uhlovodíků dodekanu a hexadekanu, řepkového oleje a vody (převzato z H.Vahabi et al., Free-Standing, Flexible, Superomniphobic Films, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (34), pp 21962–21967, DOI: 10.1021/acsami.6b06333).