Fixace oxidu uhličitého pomocí uhličitanu cesného.

Fixace oxidu uhličitého pomocí uhličitanu cesného.