Struktura zkoumaných molekul fluoroborhydrazonů. Nejvyšší nárůst intenzity fluorescence se projevil u sloučeniny, kde R1 = H a R2 = NO2.

Struktura zkoumaných molekul fluoroborhydrazonů. Nejvyšší nárůst intenzity fluorescence se projevil u sloučeniny, kde R1 = H a R2 = NO2.