Odlišně zvýrazněné fosilizované pozůstatky jednotlivých živočichů (foto Smith, K.T., Scanferla, A. Palaeobio Palaeoenv (2016). doi:10.1007/s12549-016-0244-1).

Odlišně zvýrazněné fosilizované pozůstatky jednotlivých živočichů (foto Smith, K.T., Scanferla, A. Palaeobio Palaeoenv (2016). doi:10.1007/s12549-016-0244-1).