Dvě možné struktury fraktálního metamateriálu, nahoře na běžné fotografii, dole na snímku rastrovacího elektronového mikroskopu. Bílá úsečka vlevo je 80 mikrometrů dlouhá, vpravo 50 mikrometrů (Xiaoyu Zheng et al., Multiscale metallic metamaterials, Nature Materials (2016), doi:10.1038/nmat4694).

Dvě možné struktury fraktálního metamateriálu, nahoře na běžné fotografii, dole na snímku rastrovacího elektronového mikroskopu. Bílá úsečka vlevo je 80 mikrometrů dlouhá, vpravo 50 mikrometrů (Xiaoyu Zheng et al., Multiscale metallic metamaterials, Nature Materials (2016), doi:10.1038/nmat4694).