Přeměna L-3,4-dihydroxyfenylalaninu dekarboxylací na neurotransmiter dopamin pomocí dekarboxylázy AADC.

Přeměna L-3,4-dihydroxyfenylalaninu dekarboxylací na neurotransmiter dopamin pomocí dekarboxylázy AADC.