Mapa počtu hlístic ve 100 g suché půdy na základě pixelů o skutečné ploše zhruba jeden kilometr čtvereční (30 prostorových vteřin), J. van den Hoogen et al., Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale, Nature, volume 572, pages 194–198 (2019).

Mapa počtu hlístic ve 100 g suché půdy na základě pixelů o skutečné ploše zhruba jeden kilometr čtvereční (30 prostorových vteřin),  J. van den Hoogen et al., Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale, Nature, volume 572, pages 194–198 (2019).