Pět typů ústního tvoru u hlístice Pristionchus borbonicus, bílá úsečka je 20 mikrometrů dlouhá, V. Susoy et al., Large-scale diversification without genetic isolation in nematode symbionts of figs, Science Advances 15 Jan 2016: Vol. 2, no. 1, e1501031, DOI: 10.1126/sciadv.1501031

Pět typů ústního tvoru u hlístice Pristionchus borbonicus, bílá úsečka je 20 mikrometrů dlouhá, V. Susoy et al., Large-scale diversification without genetic isolation in nematode symbionts of figs, Science Advances  15 Jan 2016: Vol. 2, no. 1, e1501031, DOI: 10.1126/sciadv.1501031