Nově objevená hlubinná medúza rodu Crossota (trachymedúzka), foto National Oceanic and Atmospheric Administration.

Nově objevená hlubinná medúza rodu Crossota (trachymedúzka), foto National Oceanic and Atmospheric Administration.