Neupravené odchylky teplot od dlouhodobého průměru vidíme na spodním obrázku. Na horním obrázku vidíme data tak, jak je alarmisté běžně publikují. Grafy z prezentace prof.Richarda A.Mullera z University of California v Berekeley, 1.10.2010.

Neupravené odchylky teplot od dlouhodobého průměru vidíme na spodním obrázku. Na horním obrázku vidíme data tak, jak je alarmisté běžně publikují. Grafy z prezentace prof.Richarda A.Mullera z University of California v Berekeley, 1.10.2010.