Průběh zacelování poškozených míst během pěti hodin. Snímek byl pořízen rastrovacím elektronovým mikroskopem, obr. Nature Nanotechnology, Volume: 9, Pages:631–638, 2014, doi:10.1038/nnano.2014.130.

Průběh zacelování poškozených míst během pěti hodin. Snímek byl pořízen rastrovacím elektronovým mikroskopem, obr. Nature Nanotechnology, Volume: 9, Pages:631–638, 2014, doi:10.1038/nnano.2014.130.