Povrch Západoantarktického ledovce a tři nově objevená údolí pod ním na radarovém snímku (foto Northumbria University).

Povrch Západoantarktického ledovce a tři nově objevená údolí pod ním na radarovém snímku (foto Northumbria University).