Schéma přenosu výtrusů patogenní houby Puccinia triticina z infikovaných na zdravé rostliny, obr.Virginia Tech.

Schéma přenosu výtrusů patogenní houby Puccinia triticina z infikovaných na zdravé rostliny, obr.Virginia Tech.