Jeden ze 60 zkoumaných mikrometeoritů na snímku elektronového mikroskopu (obr.Andrew Tomkins).

Jeden ze 60 zkoumaných mikrometeoritů na snímku elektronového mikroskopu (obr.Andrew Tomkins).