Schéma zařízení pro odběr vzorků ze skvrn tělních tekutin (upraveno podle S.Rankin-Turner et al., Chem. Sci., 2019, doi:10.1039/C8SC04133D).

Schéma zařízení pro odběr vzorků ze skvrn tělních tekutin (upraveno podle S.Rankin-Turner et al.,  Chem. Sci., 2019, doi:10.1039/C8SC04133D).