Přeměna ethanolu (nahoře) na acetaldehyd (uprostřed) a kyselinu octovou (dole) prostřednictvím příslušných enzymů.

Přeměna ethanolu (nahoře) na acetaldehyd (uprostřed) a kyselinu octovou (dole) prostřednictvím příslušných enzymů.