Vlevo pralesnička azurová (Dendrobates azureus, angl. blue poison arrow frog), vpravo pralesnička barvířská (Dendrobates tinctorius, angl. dyeing poison frog) v Louisvillské zoo (public domain via Wikimedia Commons).

Vlevo pralesnička azurová (Dendrobates azureus, angl. blue poison arrow frog), vpravo pralesnička barvířská (Dendrobates tinctorius, angl. dyeing poison frog)  v Louisvillské zoo (public domain via Wikimedia Commons).