Průběh vykopávek v lokalitě Masudpur I (foto Cameron Petrie).

Průběh vykopávek v lokalitě Masudpur I (foto Cameron Petrie).