Část papyrus zvaného Káhirský kalendář (Cairo 86637, foto Lauri Jetsu.

Část papyrus zvaného Káhirský kalendář (Cairo 86637, foto Lauri Jetsu.