Deformovaná schránka chitinovce Ancyrochitina (vlevo) a normální (vpravo). Bílá úsečku je 0,1 mm dlouhá. Obr. Thijs R. A. Vandenbroucke et al., Metal-induced malformations in early Palaeozoic plankton are harbingers of mass extinction, Nature Communications 6, Article number: 7966, doi:10.1038/ncomms8966.

Deformovaná schránka chitinovce Ancyrochitina (vlevo) a normální (vpravo). Bílá úsečku je 0,1 mm dlouhá. Obr. Thijs R. A. Vandenbroucke  et al., Metal-induced malformations in early Palaeozoic plankton are harbingers of mass extinction, Nature Communications 6, Article number: 7966, doi:10.1038/ncomms8966.