Chemická struktura poly(ethylenglykol) 2-merkaptothyletheru octové kyseliny (nahoře), 3-merkaptopropyl-trimethoxysilanu (uprostřed) a ZIF-8 (dole).

Chemická struktura poly(ethylenglykol) 2-merkaptothyletheru octové kyseliny (nahoře), 3-merkaptopropyl-trimethoxysilanu (uprostřed) a ZIF-8 (dole).