Jednotlivé korály rodu Aiptasia. Normálně žijí ve schránkách ve velkých koloniích, foto KAUST.

Jednotlivé korály rodu Aiptasia. Normálně žijí ve schránkách ve velkých koloniích, foto KAUST.