Zmenšení amyloidových usazenin v mozku během ročního podávání různých dávek aducanumabu i placeba (nahoře). Snímky byly pořízeny pozitronovou emisní tomografií. V levém sloupci vidíme stav před počátkem experimentu, v pravém po podání 14 dávek léčiva během jednoho roku (obr. J.sevigny et al., The antibody aducanumab reduces Aßamp;, Nature 537, 50–56, Sept.2016, doi:10.1038/nature19323).

Zmenšení amyloidových usazenin v mozku během ročního podávání různých dávek aducanumabu i placeba (nahoře). Snímky byly pořízeny pozitronovou emisní tomografií. V levém sloupci vidíme stav před počátkem experimentu, v pravém po podání  14 dávek léčiva během jednoho roku (obr. J.sevigny et al., The antibody aducanumab reduces Aßamp;, Nature 537, 50–56, Sept.2016, doi:10.1038/nature19323).